Termeni și condiții

Termeni și condiții

Capitolul 1. DEFINIȚII


Atunci când sunt folosiți în prezentul document, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

 • Client – persoană fizică sau persoană juridică ce efectuează o Comandă în cadrul Platformei, indiferent dacă această Comandă este realizată ca Utilizator Înregistrat sau neînregistrat;

 • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția fermă de a achiziționa anumite Produse disponibile în cadrul Platformei să facă plata acestora;

 • Contract – o Comandă efectuată de către Clienți și confirmată prin email sau telefon de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele comandate, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse;

 • Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

 • Produs – orice produs disponibil în cadrul Platformei în scopul vânzării;

 • Utilizator – orice persoană care vizitează Platforma;

 • Utilizator înregistrat – orice persoană care vizitează Platforma și își crează un cont de utilizator în cadrul acesteia; utilizatorul se consideră înregistrat în situația în care folosește Platforma înregistrat în contul de utilizator;

 • Utilizator neînregistrat – orice persoană care vizitează Platforma și a) fie nu și-a creat un cont de utilizator în cadrul acesteia sau b) fie deși și-a creat cont de utilizator, folosește Platforma fără să fie înregistrat în cont;

 • Platforma – site-ul disponibil la adresă web: http://power-cube.ro/;

 • T&C – termenii și condițiile care reglementează drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Clienților privind utilizarea Platformei, respectiv prezentul document;

 • Vânzător – Durdom SRL, cu sediul social în București, str. Învoirii nr. 12, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/939/2013, Cod fiscal: RO31146465, reprezentant legal Constantin Mârza.

Capitolul 2. ASPECTE GENERALE. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR


Descrierea Platformei: Platforma http://power-cube.ro/ este deținută și operată de către societatea Durdom SRL. Prin intermediul platformei, Vânzătorul pune la dispoziția clienților în scopul vânzării o serie de produse astfel cum acestea sunt disponibile pe site.

Natura juridică a Termenilor și Condițiilor. Scopul acestora: Prezentul document reglementează termenii și condițiile de utilizare ale Platformei de către Utilizatori și Clienți, precum și modalitatea în care produsele disponibile în cadrul Platformei pot fi comandate și cumpărate. Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între dvs. în calitate de Utilizator al platformei, sau după caz Client, și Vânzător, producând așadar efecte juridice de la data acceptării sale de către aceștia.


Acceptarea termenilor și condițiilor. Utilizarea Platformei (respectiv accesarea sau vizitarea Platformei, crearea unui cont de utilizator, plasarea unei/unor comenzi, accesarea oricăror alte funcții ale Platformei) este condiționată de acceptarea T&C.

Prezentul document se consideră înțeles și acceptat fără rezerve de către Utilizatori și/sau Clienți în următoarele situații și modalități, în următoarele situații și modalități:

-Prin accesarea Platformei de către orice Utilizator;
-În procedura creării unui cont de utilizator, prin bifarea rubricii „sunt de acord cu termenii și condițiile Platformei”;
-În procedura de plasare a comenzii, pentru clienții care comandă fără cont de utilizator, prin bifarea rubricii „sunt de acord cu termenii și condițiile Platformei”

În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile prezentului document va rugăm să încetați utilizarea Platformei în orice mod.

Modificarea Termenilor și Condițiilor: prezentul document poate fi în mod unilateral modificat de către Vânzător, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor și/sau a Clienților. Cu toate acestea, în situația în care prezentul document este modificat, Utilizatorii și/sau Clienții vor putea consulta varianta modificată a documentului în cadrul Platformei. Totodată, plasarea unei comenzi noi va fi condiționată de acceptarea noii versiuni a T&C.


Capitolul 3. UTILIZAREA PLATFORMEI. PLASAREA UNEI COMENZI.


Accesarea Platformei: 

Platforma poate fi accesată de către orice persoană, în scopul informării despre produsele disponibile și/sau după caz, în scopul achiziționării acestora. Utilizarea platformei în orice scop ilicit sau imoral este interzisă. Vânzătorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în cadrul Platformei a oricărei persoane care nu respectă dispozițiile T&C sau prevederile legislației incidente.


Contul de utilizator: Vânzătorul pune la dispoziția Utilizatorilor posibilitatea creării unui cont de utlizator în cadrul platformei, pentru facilitarea utilizării acesteia și a plasării comenzilor. În situația în care alegeți să vă creați un cont de utilizator vă vom solicita o serie de date cu caracter personal, așa cum e menționat în cadrul Politicii de Confidențialitate și a Procedurii creării contului de utilizator. Pentru finalizarea creării contului de utilizator este necesar să acceptați termenii și condițiile Platformei.


Totodată aveți obligația să:

 • Furnizați numai date reale și complete în procedura creării contului de utilizator;

 • Să nu folosiți datele unui terț în crearea contului de utilizator și să nu creați conturi de utilizator în numele terților;

 • Păstrați confidențialitatea datelor de acces în contul de utilizator și să nu permiteți terților să folosească contul dvs.;

 • Să folosiți contul de utilizator cu bună credință, cu respectarea dispozițiilor T&C și a prevederilor legale incidente;

 • Aveți dreptul de a vă șterge oricând contul de utilizator. Totodată, ne rezervăm dreptul de a vă șterge contul de utilizator în situația în care apreciăm că ați încălcat oricare din obligațiile impuse prin prezentul document și/sau legislația incidentă. 

Disponibilitatea produselor: Produsele disponibile în cadrul Platformei pot varia în funcție de stocuri, materii prime și/sau în funcție de alte motive sau situații. Totodată stocurile produselor pot varia ca urmare a comenzilor plasate simultan de către Clienți în cadrul Platformei. Pentru acest motiv, stocurile menționate în cadrul Platformei au rol estimativ. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil în fața Utilizatorilor și/sau Clienților în situația unor stocuri lipsă sau insuficiente. Cu toate acestea, Vânzătorul va notifica pe email Clientul în situația în care acesta a plasat o comandă pentru un Produs, comandă care nu poate fi onorată ca urmare a unui stoc insuficient.


Plasarea comenzilor: Plasarea Comenzilor în cadrul platformei poate fi realizată de către orice Client (atât în calitate de Utilizator Înregistrat, cât și în calitate de Utilizatori Neînregistrat).

Plasarea unei comenzi în cadrul Platformei poate fi realizată prin selectarea Produselor dorite și a cantităților aferente, introducerea acestora în coș și furnizarea datelor de livrare și facturare. În procedura de comandă, Clientul va fi notificat cu privire la valoarea totală de plată (inclusiv costul de transport). Pentru finalizarea plasării Comenzii, Clientul va apăsa butonul „trimite comanda” acceptând în prealabil termenii și condițiile Platformei.

Prin plasarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte și în caz contrar își asumă eventualele consecințe ale furnizării unor date eronate precum: comanda este întârziată, comanda este transmisă la o adresă greșită etc. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat în procedura de Comandă, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuate în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Comanda Clientului se consideră fermă la momentul plasării acesteia. Clientul este obligat să anunțe Vanzătorul în cazul în care dorește să anuleze comanda înainte ca Vânzătorul să îi confirme livrarea Comenzii, în caz contrar Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu mai accepta alte comenzi din partea respectivului Client și/sau de a-i solicita acestuia repararea prejudiciului cauzat.

Prin plasarea Comenzii, Clientul este de acord ca un reprezentant al Vânzătorului să îl contacteze prin email sau după caz telefon în vederea confirmării primirii acesteia. Pentru evitarea oricărui dubiu, acest e-mail reprezintă doar o confirmare de primire a comenzii. Comanda se consideră acceptată, iar contractul dintre Vânzător și Client privind cumpărarea produselor se consideră încheiat la momentul la care Vânzătorul comunică Clientului prin e-mail sau telefon acceptarea comenzii și expedierea produselor.

Capitolul 4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI PLATA ACESTORA


Prețul Produselor: Prețurile Produselor sunt finale și includ TVA. La acest preț se poate adăuga un cost de livrare, care va fi calculat și afișat separat în pagina de comandă.

Prețurile produselor poate fi modificat în mod unilateral, fără anunțarea prealabilă a Utilizatorilor și/sau a Clienților, aceștia având obligația de a consulta pagina cu descrierea produselor pentru consultarea prețului acestora. Cu toate acestea, Vânzătorul nu va putea modifica prețul produselor comandate după plasarea comenzii de către Client, dacă aceasta a fost confirmată de către Vânzător.

În situația în care prețul unor Produse este vădit inferior prețului obișnuit de vânzare a unor produse similare sau asemănătoare, sau după caz este un preț derizoriu, iar acest fapt se datorează unei erori tehnice, Vânzătorul neintenționând să comercializeze produsele în cauză la acel preț, Vânzătorul își rezervă dreptul după caz: de a nu accepta comanda, de a anula în mod unilateral comanda, de a returna prețul plătit de Clienți, fără a avea obligația de a despăgubi acestora.

Modalități de plată a prețului: Clientul va face plata produselor și/sau serviciilor comandate, în acord cu modalitatea de plată aleasă, respectiv: plata prin card; plata prin ordin de plată; plata ramburs (la livrare).


Capitolul 5. ONORAREA COMENZILOR. LIVRAREA PRODUSELOR.


Produsele vor fi livrate de către Vânzător numai după confirmarea Comenzii și plata prețului de către Client, cu excepția situației în care Clientul a ales modalitatea de plată ramburs (la livrare). În situația plății prin card, plata se consideră efectuată la data la care plata a fost recepționată și confirmată Clientului de către procesatorul de plăți. În situația plății prin ordin de plată, plata se consideră efectuată la momentul la care aceasta este recepționată de Vânzător în contul său bancar.

Datele de livrare ale produselor vor fi specificate în scop estimativ în procesul de comandă, la momentul plasării acesteia și nu vor putea depăși în nici un caz termenul legal de 30 de zile. Vânzătorul va depune diligențele necesare pentru predarea produselor către Curieri în timp util, astfel încât produsele să poat